Samtaler med barn og unge

Å være ung i 2020-åra kan være krevende i seg sjøl, med alt i vet om blant annet ulike familiekonstellasjoner, påvirkning av sosiale medier, prestasjonsjag og individuelle styrker og sårbarheter. Mjøsterapeutene ønsker å være en imøtekommende samarbeidspartner til barn og unge som står i en …

Foredrag/undervisning

Barnevern, foreldre, barnehager og skoler kan være kundene våre, og vi holder foredrag eller underviser både voksne og barn innen seksualitet. Tema er stort, og vi vil, i samarbeid med deg som bestiller, skreddersy et opplegg som garantert vil treffe målgruppen deres. Eksempler på tema …