I parforhold med en skjerm

«Kan du ikke legge bort den ¤%&/# mobilen!» er en setning som runger i ganske mange hjem er min påstand. Det er i hvert fall en setning som dukker opp med jevne mellomrom i ulike former hos oss. Oftest rettes den mot ungdommene, som med …

Godt nyttår?

Vi har akkurat startet på ett nytt år, og for mange er det «nytt år – nye muligheter» som er fremst i pannen. De dårlige vanene fra i fjor skal endelig tas ved hornene, og nye tanker og vaner skal få fotfeste. Noen klarer å …