Samtaler med barn og unge

Å være ung i 2020-åra kan være krevende i seg sjøl, med alt i vet om blant annet ulike familiekonstellasjoner, påvirkning av sosiale medier, prestasjonsjag og individuelle styrker og sårbarheter. Mjøsterapeutene ønsker å være en imøtekommende samarbeidspartner til barn og unge som står i en …