Gruppesamtaler med barn og/eller voksne

Vi ser ofte at de utfordringer vi står i gjelder for mange, og at det kan være både nyttig og godt å dele i fellesskap. I trygge grupper på 4 – 6 deltakere samles vi i sofaen. Vi tar runden i gruppa, og bestemmer oss for hvilken problemstilling vi skal drøfte. Med humor og alvor legges grunnlag for den gode samtalen.