Vi i Mjøsterapeutene ønsker at mennesker skal leve gode liv. Både i takt med seg selv, men også i takt med andre som står seg nær. Vi jobber med enkeltpersoner, par og partnere, og også med opplæring og foredrag. Vi har fokus på det hele mennesket, og kan se på hvordan flere ting i forholdet til deg selv eller partner påvirkes av flere faktorer.

Mjøsterapeutene har også som mål å jobbe med normalisering av seksualitet. For en sunn psykisk helse og syn på kropp og seksualitet er det behov for å få mer fokus på opplæring og trygge egne tanker om seg selv. Sex er en stor del av egen selvfølelse, men er også en viktig del av mennesker som lever i parforhold.

Som terapeuter innen parterapi og sexologi har vi stort fokus på å jobbe med kjærlighetsspråket til deg som individ, men også til dere som har møtt på utfordringer i parforholdet.  Å ha en nøytral terapeut med i terapisamtaler om det som er viktig kan være befriende og trygt.

Hos Mjøsterapeutene er det full konfidensialitet og taushetsplikt, slik at det skal være trygt, og med høy grad av tillitt, mellom alle involverte parter.


Kristin Hageengen Tokerud

Pedagog, samtalepartner, sexolog og parterapeut

Jeg har et ønske om å være en varm og kompetent samarbeidspartner. Om det er som lærer, veileder, rådgiver, terapeut, mor, partner eller venn – det skal kjennes trygt i møtet med meg.

20 fine år i skolen har gjort meg godt kjent med barn og unge, både på individ- og gruppenivå. I tillegg har jeg fått uvurderlig erfaring med å forholde meg til, og samarbeide med, foreldre og foresatte. Årene i skolen har gitt meg god systemforståelse og et stort nettverk av samarbeidspartnere.

I 2011 startet vi opp Ruth&Ragna AS, hvor jeg blant annet fikk erfaring med rekruttering, opplæring, lederstøtte og personalutvikling. Det var i denne perioden jeg for fullt ble klar over hvor godt jeg liker å jobbe skulder mot skulder med mennesker i ulike livssituasjoner. Denne erfaringen tar jeg nå med inn i Mjøsterapeutene.

Som mor til tre store barn, kona til Bjørn Erik og gårdkjerring på si er timeplanen ganske full, men når stort sett alt jeg holder på med er både artig og interessant, gir det påfyll. Jeg føler meg heldig!


Jogrim Ristebråten

Sexolog, parterapeut og samtalepartner

Jeg er genuint interessert i mennesker og hvordan vårt syn på oss selv og andre påvirker vår hverdag. Det å kunne forstå seg selv hjelper å forstå andre. Og i parforhold er det viktig og ha ett god selvbilde, og syn på sin partner for å skape gode liv sammen.

Seksualitet er også en stor del av mennesket, og defineres som drift på samme måte som sult og tørst. I parforhold er også sex en stor del av limet som holder parene sammen og skaper sterkere bånd enn bare vennskap. Det er derfor sex så ofte kommer opp som tema når man opplever at partene i parforhold sliter. Seksualitet er også en viktig del av sin egen identitet, og handler om menneskelige behov. Får man ikke behovene dekket, eller en forståelse av sine behov, kan det fort gå utover sin egen psykiske helse og påvirke hverdagen.

Dette er grunnen til at jeg valgte å jobbe med mennesker som ønsker å bli tryggere på sin egen mentale helse, og sin egen seksualitet. Som sexolog og studerende parterapeut gir fagene et godt bakteppe for å forstå sammenhengen bak de utfordringer som dukker opp hos mennesker og par. I tillegg arbeider jeg med ungdom i barnevern som kanskje ikke har de rammene rundt seg som gir det enkleste utgangspunktet for å håndtere voksenlivet.

I møtet med meg skal du møte en mann som er genuint interessert i deg og de utfordringer du står i. Med bakgrunnen min fra karriere innen IT har jeg også opparbeidet meg solid erfaring innen data og datasikkerhet, og denne erfaringen tar jeg med meg inn i jobben som sexolog, blant annet i forebyggende arbeid med politi, skoler og andre instanser, for å gjøre hverdagen til barn og unge litt mindre risikofylt. Jeg er selv gift, og har 2 barn i ungdomsårene, og ser hvor viktig trygghet er for mine barn.

Jeg ble ferdig utdannet sexolog i april 2022, samt blir ferdig parterapeut mai 2023, og tar utdannelsen ved Sexologiskolen i Oslo og Danmark. Dette er en skole som har fokus på det hele mennesket, og et bredt pensum med krav om både egenterapi og supervisjon. I tillegg er jeg styreleder i foreningen NSPF (Norsk sexologi- og parterapeutforening) som er en forening som skal sikre klienter at strenge etiske retningslinjer følges, og at det er trygge utdannelser bak terapeutene.


Anna Skog Lundsholt

Sexolog, parterapeut og samtalepartner

Jeg er ei engasjert og positiv dame som brenner for å arbeide for og med mennsker. Hos meg skal alle føle seg ivaretatt og rommet føles trygt. De som kommer til oss har ofte vanskelige ting å snakke om, og her skal det vanskelige kunne luftes i komfortable omgivelser. Både seriøs prat og humor er velkomment her.

De siste årene har jeg jobbet både i skole, tilrettelagte tjenester og barnehager i Gjøvik kommune. Jeg har erfart hvor viktig det er for mennesker med ulike utgangspunkt, utfordringer og mål å få mulighet til å vokse som menneske. Å ha en trygg samtalepartner er for mange en av nøklene for slik videreutvikling. Alle har behov for å oppleve mestring og føle tilhørighet. Ingen skal behøve å sitte alene med sine utfordringer. Å danne gode relasjoner er en av mine største styrker.

Jeg ble uteksaminert som sexolog i mars 2022 og tar eksamen i parterapi i desember 2024. I tillegg har utdannelse innen både pedagogikk og spesialpedagogikk. Jeg jobber stadig med å utvikle meg videre til en enda tryggere samtaleperson og terapeut.


Mjøsterapeutene er sertifiserte parterapeuter og sexologer fra Sexologiskolen i København og Oslo

Du kan lese mer om utdannelsen her: Sexologiskolen


Mjøsterapeutene er PREP-sertifiserte kursholdere. PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen.

Vi setter opp kurs med begrensede plasser. Datoer og informasjon om våre PREP samlivskurs blir publisert på vår Facebookside.


Mjøsterapeutene er medlemmer i NSPF

Les mer om NSPF her: NSPF – Norsk sexologi- og parterapiforening