Vi i Mjøsterapeutene er sertifiserte sexologer fra Sexologiskolen.

Alle er født med en seksualitet. En sexolog arbeider med å normalisere seksualitet og intimitet for alle mennesker. Det er meget viktig for en sexolog å ha en «ikke dømmende» holdning til andre mennesker når det kommer til andres seksualitet. Sex er en drift på samme måte som sult og tørst, og må behovene må respekteres på samme måte. Vi kan bidra på måter som;

 • Rådgiving
 • Terapi
 • Undervisning

Sexologer er ikke leger. Kliniske utfordringer, som for eksempel krever medisinsk behandling, vil vi henvise videre. Sexologer diagnostiserer heller ikke på samme grunnlag. Vi som sexologer dømmer ikke andres seksualitet.

Som sertifiserte sexologer har vi lært mye om hvordan et godt seksualliv kan påvirke eget selvbilde og kjærlighetsforhold. Vi har lært mye om hvor viktig det er å sette grenser, og å stå opp for seg sjøl og egne behov.

Seksualitet etter sykdom – hvilke utfordringer kan oppstå, og hvilke muligheter finnes, er også tema innenfor pensum. I tillegg til overgrepsproblematikk, seksualitet og etnisitet, kjønnsroller – og hvilke forventninger det er knyttet til disse.

I sertifiseringen ved Sexologiskolen, er det blant annet disse temaene som vi har studert.

 • Hva er seksualitet?
 • Sex og holdninger gjennom tiden. Historiske og kulturelle betraktninger
 • Kjærlighet og kjærlighetens betydning for vårt liv og seksualitet
 • Kvinnens og mannens seksualitet. Anatomi og fysiologi, psyke ol.
 • Kroniske sykdommer – hva gjør det ved seksualiteten?
 • Seksuelle avvik og minoriteter
 • Seksuelle overgrep. Tabu og traumer. Krenking
 • Barn og unges seksualitet og seksuelle utvikling
 • Singellivets fasetter
 • Prevensjon. Både de moderne og de vi kjenner fra andre tradisjoner
 • Fruktbarhet og unnfangelse
 • Graviditet. Sex, før – under – og etter graviditet
 • De forskjellige orgasmer – og veien til dem
 • Lyst og lidenskap – livet gjennom
 • Tro, håp og kjærlighet. Tro og religionenes innvirkning på hvordan vi opplever seksualitet
 • Det gode parforhold. Hvordan overlever og lever vi som to, sammen
 • Hvordan er vi forskjellige, menn og kvinner, og hvordan kommuniserer vi best?
 • Utroskap, sjalusi og skilsmisse
 • Handikap og seksualitet. Innovativ og relevant vitenskap på området
 • Den eldres seksualitet og kjærlighetsforhold
 • LHBTQ+
 • Seksualitet og relasjon som handicappet
 • Seksuelle minoriteter, fetiscisme etc.
 • Handicappede og seksualitet

Hos oss kan du snakke om hva du måtte trenge, og det er ingen emner under seksualitet vi ikke kan ha samtale om.

Ta kontakt med oss for å gjøre en avtale