Foredrag/undervisning

Barnevern, foreldre, barnehager og skoler kan være kundene våre, og vi holder foredrag eller underviser både voksne og barn innen seksualitet. Tema er stort, og vi vil, i samarbeid med deg som bestiller, skreddersy et opplegg som garantert vil treffe målgruppen deres.

Eksempler på tema kan være grensesetting, hvordan beskytte barn og unge mot overgrep på nett – datasikkerhet, informasjon om hva som skjer på feltet pr. i dag.


Gruppesamtaler med barn og/eller voksne

Vi ser ofte at de utfordringer vi står i gjelder for mange, og at det kan være både nyttig og godt å dele i fellesskap. I trygge grupper på 4 – 6 deltakere samles vi i sofaen. Vi tar runden i gruppa, og bestemmer oss for hvilken problemstilling vi skal drøfte. Med humor og alvor legges grunnlag for den gode samtalen.


Samtaler med foreldre og foresatte

Med faglig kompetanse, god systemforståelse og varme ønsker Mjøsterapeutene å møte foreldre og foresatte på en måte som skal bidra til mestring av voksenrollen – også når livet er utfordrende.


Samtaler med barn og unge

Å være ung i 2020-åra kan være krevende i seg sjøl, med alt i vet om blant annet ulike familiekonstellasjoner, påvirkning av sosiale medier, prestasjonsjag og individuelle styrker og sårbarheter.

Mjøsterapeutene ønsker å være en imøtekommende samarbeidspartner til barn og unge som står i en krevende situasjon.