Vi i Mjøsterapeutene ønsker at mennesker skal leve gode liv. Både i takt med seg selv, men også i takt med andre som står seg nær. Vi jobber med enkeltpersoner, par og partnere, og også med opplæring og foredrag. Vi har fokus på det hele mennesket, og kan se på hvordan flere ting i forholdet til deg selv eller partner påvirkes av flere faktorer.

Mjøsterapeutene har også som mål å jobbe med normalisering av seksualitet. For en sunn psykisk helse og syn på kropp og seksualitet er det behov for å få mer fokus på opplæring og trygge egne tanker om seg selv. Sex er en stor del av egen selvfølelse, men er også en viktig del av mennesker som lever i parforhold.

Som terapeuter innen parterapi og sexologi har vi stort fokus på å jobbe med kjærlighetsspråket til deg som individ, men også til dere som har møtt på utfordringer i parforholdet.  Å ha en nøytral terapeut med i terapisamtaler om det som er viktig kan være befriende og trygt.

Hos Mjøsterapeutene er det full konfidensialitet og taushetsplikt, slik at det skal være trygt, og med høy grad av tillitt, mellom alle involverte parter


Les mer og ta kontakt med en av våre terapeuter her: