Kristin Hageengen Tokerud

Pedagog, samtalepartner, sexolog og parterapeut

Jeg har et ønske om å være en varm og kompetent samarbeidspartner. Om det er som lærer, veileder, rådgiver, terapeut, mor, partner eller venn – det skal kjennes trygt i møtet med meg.

20 fine år i skolen har gjort meg godt kjent med barn og unge, både på individ- og gruppenivå. I tillegg har jeg fått uvurderlig erfaring med å forholde meg til, og samarbeide med, foreldre og foresatte. Årene i skolen har gitt meg god systemforståelse og et stort nettverk av samarbeidspartnere.

I 2011 startet vi opp Ruth&Ragna AS, hvor jeg blant annet fikk erfaring med rekruttering, opplæring, lederstøtte og personalutvikling. Det var i denne perioden jeg for fullt ble klar over hvor godt jeg liker å jobbe skulder mot skulder med mennesker i ulike livssituasjoner. Denne erfaringen tar jeg nå med inn i Mjøsterapeutene.

Som mor til tre store barn, kona til Bjørn Erik og gårdkjerring på si er timeplanen ganske full, men når stort sett alt jeg holder på med er både artig og interessant, gir det påfyll. Jeg føler meg heldig!


Jogrim Ristebråten

Sexolog, samtalepartner og parterapeut

Jeg er genuint interessert i mennesker og hvordan vårt syn på oss selv og andre påvirker vår hverdag. Det å kunne forstå seg selv hjelper å forstå andre. Og i parforhold er det viktig og ha ett god selvbilde, og syn på sin partner for å skape gode liv sammen.

Seksualitet er også en stor del av mennesket, og defineres som drift på samme måte som sult og tørst. I parforhold er også sex en stor del av limet som holder parene sammen og skaper sterkere bånd enn bare vennskap. Det er derfor sex så ofte kommer opp som tema når man opplever at partene i parforhold sliter. Seksualitet er også en viktig del av sin egen identitet, og handler om menneskelige behov. Får man ikke behovene dekket, eller en forståelse av sine behov, kan det fort gå utover sin egen psykiske helse og påvirke hverdagen.

Dette er grunnen til at jeg valgte å jobbe med mennesker som ønsker å bli tryggere på sin egen mentale helse, og sin egen seksualitet. Som sexolog og studerende parterapeut gir fagene et godt bakteppe for å forstå sammenhengen bak de utfordringer som dukker opp hos mennesker og par. I tillegg arbeider jeg med ungdom i barnevern som kanskje ikke har de rammene rundt seg som gir det enkleste utgangspunktet for å håndtere voksenlivet.

I møtet med meg skal du møte en mann som er genuint interessert i deg og de utfordringer du står i. Med bakgrunnen min fra karriere innen IT har jeg også opparbeidet meg solid erfaring innen data og datasikkerhet, og denne erfaringen tar jeg med meg inn i jobben som sexolog, blant annet i forebyggende arbeid med politi, skoler og andre instanser, for å gjøre hverdagen til barn og unge litt mindre risikofylt. Jeg er selv gift, og har 2 barn i ungdomsårene, og ser hvor viktig trygghet er for mine barn.

Jeg ble ferdig utdannet sexolog i april 2022, samt blir ferdig parterapeut mai 2023, og tar utdannelsen ved Sexologiskolen i Oslo og Danmark. Dette er en skole som har fokus på det hele mennesket, og et bredt pensum med krav om både egenterapi og supervisjon. I tillegg er jeg styreleder i foreningen NSPF (Norsk sexologi- og parterapeutforening) som er en forening som skal sikre klienter at strenge etiske retningslinjer følges, og at det er trygge utdannelser bak terapeutene.


Følg oss i Mjøsterapeutene gjerne i sosiale medier på Facebook og Instagram for mer info om med hva og hvordan vi jobber.